BECAUSE WE CARE

Diecézní CHARITA

image16


Domov pokojného stáří Kamenná - zařízení diecézní charity Brno v němž jsou provozovány dvě sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

 

Spolek pro podporu osob s autismem PROAUT

image17

Podpora osob s autismem zajištěnou formou finančních, materiálních a personálních zdrojů, a to zejména v souvislosti se zajištěním kvalitních podmínek pro: edukaci osob s autismem, jejich začlenění do společnosti, umožnění smysluplného trávení volného času, podpora rodin s osobou s autismem, osvětu problematiky autismu