Zpracování osobních údajů

image210

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Správce Vašich údajů

 Alchymista parfumerie, Solenzara s. r. o., IČO: 07283466, DIČ: CZ07283466 se sídlem Výstavní 622/14, Brno 603 00, jako Správce Vás tímto v souladu s nařízením GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Účely zpracování Vašich údajů

 Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů pro účely:

· Evidence Vaší rezervace, abychom Vás mohli kontaktovat v případě potřeby;

· evidence a zpracování Vašich dotazů skrze naše webové stránky, abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy;

· evidence složení Vašeho parfému, abyste si jej mohli kdykoli opětovně vytvořit;

· ochrany majetku a bezpečnosti kamerovým systémem.


Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich plnění smlouvy pro účely:

· Zasílání dárkových poukazů, které si u nás objednáte.


Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro účely:

· Reklamy a marketingu, zejm. na sociálních sítích, pokud nám k tomu dáte souhlas.

Kategorie údajů, které zpracováváme

Kontaktní údaje

Abychom Vás mohli kontaktovat a zasílat Vám dárkové poukazy, zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.

Jiné údaje

Pokud nám dáte souhlas ke zveřejnění Vaší fotografie z návštěvy v Alchymista pafumerie, zpracováváme osobní údaje v rozsahu fotografie, na které jste zachyceni.

Příjemci a doba zpracování Vašich údajů

  

Alchymista parfumerie využívá pro zpracování Vašich údajů pouze zpracovatele, kteří splňují požadavky plynoucí z GDPR. 

· Pro vytvoření rezervace využíváme služby společnosti Notando Iceland ltd, se sídlem Armúli 4, 108 Reykjavik, Island. Tato společnost pro nás provozuje rezervační portál simplybook,me. 

· Pro zprostředkování Vašich dotazů skrze webové stránky využíváme služby provozovatele našich webových stránek, společnosti GoDaddy Operating Company, LLC, se sídlem 14455 N. Hayden Rd, Ste. 219, Scottsdale, AZ 85260, USA. 

 
 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a výše uvedených účelů zpracování.

Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. Pokud prokážete, že zpracování Vašich údajů. není oprávněné, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat.

Právo na přístup ke svým údajům a Vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou elektronicky na alchymista@alchymista-parfumerie.cz. Pokud se nadále domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů